Rezultat 1: Politična priporočila za razvoj in trajnost podeželja z udeležbo mladih

“Reactive youth – spodbujanje politik in dialoga z mladimi” je celovit vodnik, ki obravnava potrebe mladih z vključujočimi politikami in dialogom. Kratka predstavitev politik opredeljuje ključne teme:

  • opolnomočenje mladih,
  • participatorno (sodelovalno) odločanje in
  • sodelovanje med lokalnimi oblastmi in civilno družbo.

Na različnih območjih v Španiji, Italiji, Grčiji, na Portugalskem, v Sloveniji in Avstriji obravnava izzive, kot so omejena zastopanost mladih, brezposelnost in upadanje števila prebivalcev. Pri terenskih raziskavah so bile uporabljene ankete in dokumentacijske raziskave, ki so razkrile omejeno sodelovanje mladih, komunikacijske vrzeli in pomanjkanje sredstev za mladinske pobude.

Rezultat 2: Toolkit za mladinske delavce za vključevanje mladih na podeželju

“Reaktive youth – Toolkit za mladinske delavce” je priročnik z gradivom, prilagojenim potrebam mladinskih delavcev, ki delajo na podeželju na podlagi neformalnih metod, da bi povečali kakovost mladinskih storitev na teh območjih. Natančneje, temeljil bo na transnacionalnem usposabljanju mladinskih delavcev in zaporedoma na lokalnih delavnicah, ki se osredotočajo na ozaveščanje mladih o dodani vrednosti njihovih območij za prosti čas, turizem in kulturne dejavnosti (zlasti v zvezi z varstvom in promocijo okolja), ki bodo hkrati gradile njihovo skupno identiteto, povezano s pripadnostjo posameznemu območju.

Rezultat 3: Identitetni zemljevidi

Tretji pomemben rezultat našega projekta je oblikovanje identitetnih zemljevidov, dinamične pobude, namenjene vključevanju mladih posameznikov na partnerskih podeželskih območjih. Ti zemljevidi imajo več namenov, predvsem spodbujajo sodelovanje mladih, podjetništvo in digitalne spretnosti. Z aktivnim sodelovanjem pri oblikovanju teh zemljevidov imajo mladi priložnost, da spodbujajo svojo ustvarjalnost in delijo svoje zamisli ter tako prispevajo k razširjanju projektnih dejavnosti in drugih delovnih sklopov.