V dveh letih trajanja projekta “Reactive Youth” bo potekalo več dejavnosti, ki bodo opisane v tem razdelku, tako da bodo obiskovalci lahko spremljali njihovo izvajanje in bili obveščeni o njihovem stanju.

Prvo mednarodno srečanje v Španiji

Plataforma del Valle del Tiétar en Transición (PVTT) je 13. in 14. februarja 2023 v Arenas de San Pedro v Španiji gostila 1. mednarodno srečanje projekta Erasmus+ “Rective youth”. Tega dogodka so se udeležili predstavniki vseh projektnih partnerjev, saj je bil to uvodni sestanek projekta in uradni začetek. Dvodnevni sestanek je bil namenjen oblikovanju ekipe partnerstva in načrtovanju dejavnosti za naslednjih 24 mesecev. Srečanje je bilo še posebej pomembno za delo na političnem dokumentu za lokalne deležnike o vključevanju mladih na podeželju, ki bo osnova za oblikovanje nabora orodij za mladinske delavce v projektu. To orodje za strokovne delavce bo vključevalo informacije in smernice za izvajanje delavnic z mladimi za njihovo sodelovanje kot aktivnih državljanov in za oblikovanje skupne vizualne identitete vsakega območja, ki jo bo mogoče deliti s pomočjo interaktivnih zemljevidov z avdiovizualnimi elementi o naravi, zgodovini in kulturi vsakega območja. Vsi udeleženci so uživali v španski gostoljubnosti in imeli priložnost raziskati kulturne in naravne vidike območja.

Raziskava o participaciji in aktivnem udejstvovanju mladih

Med marcem in junijem 2023 so projektni partnerji na svojih območjih pripravili dokumentacijsko in terensko raziskavo o participaciji mladih. Na eni strani je bila ideja intervjuvati in pridobiti povratne informacije od tistih, ki sodelujejo na področju mladine, o njihovih potrebah, izzivih in pričakovanjih glede vključevanja mladih v proces odločanja na njihovih območjih v smeri njihove trajnosti. V tem procesu je sodelovalo 52 lokalnih organov in organizacij civilne družbe ter 158 mladih iz vseh partnerskih regij projekta prek intervjujev, fokusnih skupin in vprašalnikov. Po drugi strani pa je bila ta raziskava koristna za prepoznavanje dobrih praks na področjih pobud, ki se tam že izvajajo v zvezi s temami projekta, ter za aktivno in civilno udejstvovanje mladih. Vsi rezultati tega dela so bili strnjeni v kratkem poročilu , ki je na voljo v angleščini in vseh jezikih projekta ter ga lahko prenesete v razdelku z rezultati na tej spletni strani in bo podlaga za razvoj drugih rezultatov projekta.

Drugo mednarodno srečanje v Avstriji

Drugo mednarodno srečanje projekta “Reactive youth” se je uspešno zaključilo, saj so se predstavniki iz vseh projektnih držav srečali 14. in 15. junija 2023 v Werfenwengu v Avstriji. V skladu z izvedbenim načrtom projekta sta Pista Magica in Mreža MaMa predstavili osnutek političnih priporočil, ki je bil pripravljen na podlagi raziskav, opravljenih v prejšnjih mesecih na ustreznih podeželskih območjih. Politično priporočilo vsebuje ključne podatke, kot so številke, pričevanja mladih, povratne informacije lokalnih oblasti in organizacij civilne družbe, dobre prakse na področju vključevanja mladih itd., ki bodo organizacijam na področju mladine na posameznem območju omogočili sprejemanje odločitev v smeri razvoja novih mladinskih politik za podeželje. Ta dokument bo uporabljen tudi za razvoj projektnega nabora orodij za mladinske delavce, ki bo preizkušen na mednarodnem usposabljanju za mladinske delavce v Sloveniji januarja 2024 in tudi na lokalnih delavnicah v vseh partnerskih državah od februarja 2024 dalje.