Projekt

Namen projekta Reactive Youth je pripraviti priporočila, razviti rezultate in izvesti dejavnosti, ki bi na podeželskih območjih omogočile pristop od spodaj navzgor za razvoj podeželja s povezovanjem mladih in deležnikov. Projekt daje mladim na podeželju in manjših občinah priložnost, da izrazijo svoje mnenje, potrebe, skrbi in način, kako vidijo svet, ter postanejo aktivni državljani, ki razmišljajo v svojem okolju, vendar z globalno perspektivo.

V okviru projekta se izvajajo različne dejavnosti, kot so raziskave stanja, mednarodne in lokalne delavnice, dogodki za prepoznavnost mladinskega dela, medsektorska srečanja ter oblikovanje rezultatov za strokovnjake na področju mladine, mlade in lokalne skupnosti, za spodbujanje trajnostnega razvoja podeželskih območij in vrednotenje pomembnih elementov vsake regije s pomočjo aktivne soudeležbe in sodelovanja mladih.

Materiali in rezultati

Partnerji