Rezultat 3: Identitetni zemljevidi

Tretji pomemben rezultat našega projekta je oblikovanje identitetnih zemljevidov, dinamične pobude, namenjene vključevanju mladih posameznikov na partnerskih podeželskih območjih. Ti zemljevidi imajo več namenov, predvsem spodbujajo sodelovanje mladih, podjetništvo in digitalne spretnosti. Z aktivnim sodelovanjem pri oblikovanju teh zemljevidov imajo mladi priložnost, da spodbujajo svojo ustvarjalnost in delijo svoje zamisli ter tako prispevajo k razširjanju projektnih dejavnosti in drugih delovnih sklopov.

Poleg tega imajo ti identitetni zemljevidi ključno vlogo pri ozaveščanju udeležencev projekta o potencialu, kulturi in skupni identiteti njihovih regij. So sredstvo za boj proti izseljevanju z ustvarjanjem občutka skupne zavezanosti med podeželskimi skupnostmi, zlasti med mladimi. Ti zemljevidi služijo tudi kot interaktivno in vizualno gradivo, ki poudarja kulturno dediščino in okoljsko vrednost vsake sodelujoče regije ter tako privablja nove priložnosti za mlade in spodbuja trajnostni razvoj.

Poleg tega ustvarjajo participativni proces, ki priznava prizadevanja mladih, ki ustvarjajo spremembe v svojih lokalnih skupnostih, in s tem krepijo njihovo podobo aktivnih državljanov. Poleg tega ti zemljevidi olajšujejo interakcijo med mladimi in drugimi člani skupnosti ter spodbujajo sodelovanje in izmenjavo znanja.

Končni cilj tega rezultata projekta je spodbujati enotnost, raznolikost in kulturno bogastvo evropskih podeželskih območij ter opolnomočiti mlade posameznike z veščinami in priložnostmi za spodbujanje pozitivnih sprememb v njihovih skupnostih in reševanje globalnih izzivov, kot so podnebne spremembe. Upamo, da bomo s tem oblikovali skupno identiteto vsakega podeželskega območja in spodbudili njihov razvoj sodelovanja.


Ti identitetni zemljevidi bodo skupaj z drugimi rezultati projekta ključnega pomena pri podpori zadrževanja mladih v njihovih regijah ter spodbujanju njihovega poklicnega in osebnega potenciala. Poleg tega bodo prispevali k rasti lokalnih skupnosti in vzpostavili skupno evropsko identiteto, premagali regionalne razlike in spodbujali medkulturno razumevanje.