Plataforma por un Valle del Tiétar en Transición (Συντονιστής)(ES)

logo PVTT


Το PVTT δημιουργήθηκε το 2019 με την αποστολή να αντιμετωπίσει τα παγκόσμια προβλήματα από το τοπικό επίπεδο, επανεξετάζοντας τον τόπο όπου ζούμε από μια βιοπεριφερειακή προσέγγιση. Το κίνητρό του είναι να συμβάλει στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης και ζωής που βασίζεται στην πραγματικότητα του εδάφους της κοιλάδας Tiétar, θεωρώντας ότι η περιοχή μας αποτελεί την εδαφική κλίμακα με επαρκή ταυτότητα και ανθεκτικότητα ώστε αυτές οι προσπάθειες μετασχηματισμού να είναι δυνατές και να διατηρηθούν με την πάροδο του χρόνου. Η ικανότητα αφουγκρασμού και η ενεργός συμμετοχή τομέων του πληθυσμού αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις της προσέγγισης και των δράσεών μας. Για τους λόγους αυτούς το PVTT δημιουργεί συνέργειες, συμφωνίες και συμμαχίες για τη στρατηγική μετάβασης που επιζητεί. Η προσέγγισή του αντικατοπτρίζεται μέσω εκπαιδευτικών, ενημερωτικών, νομικών ή δικαιοδοτικών δράσεων, στο όνομά του ή σε συνεργασία με άλλους φορείς πολιτών, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς, πολιτικούς, επιχειρηματικούς, συνδικαλιστικούς κ.λπ. που μοιράζονται τους στόχους του φορέα ή, σύμφωνα με τα πρόσωπα και το πεδίο αρμοδιοτήτων των διαφόρων οργανώσεων που τον απαρτίζουν.


NEO SAPIENS (ES)

Η NEO SAPIENS είναι μια ευρωπαϊκή κοινωνική εταιρεία κινητικότητας και κατάρτισης, η οποία έχει ως κύριο στόχο τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και διακρατικών σχεδίων κινητικότητας και τοπικών πρωτοβουλιών για την προώθηση ευκαιριών κατάρτισης στη μη τυπική εκπαίδευση και τη διαπολιτισμικότητα. Προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες που επικεντρώνονται στην υλοποίηση αυτού του είδους των δραστηριοτήτων και στην ανάπτυξη παιδαγωγικού και μαθησιακού υλικού που σχετίζεται με αυτές για δημόσιους φορείς, σχολεία, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και άτομα κάθε ηλικίας και προέλευσης, βοηθά στην υλοποίηση σχεδίων για την εκπαίδευση, την κοινωνική ανάπτυξη ή/και τη διακρατική κινητικότητα και διευκολύνει το προσωπικό και τις πηγές που απαιτούνται για την υλοποίησή τους.


ALPINE PEARLS (AT)

alpine_pearls_logo_

Το Alpine Pearls (AP) είναι ένας Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας ( EGTC) που συνδέει 19 προορισμούς από τις τέσσερις χώρες των Άλπεων, την Ιταλία, την Αυστρία, τη Σλοβενία και τη Γερμανία. Στόχος του είναι η προώθηση βιώσιμων τουριστικών δραστηριοτήτων και η ανάπτυξη λύσεων ήπιας κινητικότητας. Το δίκτυο υποστηρίζει τα μέλη του και τις δραστηριότητές τους για την επίτευξη προτύπων υψηλής ποιότητας για τη βιωσιμότητα, την προώθηση νέων βιώσιμων ιδεών διακοπών και συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία της αλπικής περιοχής. Οι δραστηριότητες ευαισθητοποιούν σε θέματα όπως η κλιματική αλλαγή και η ήπια κινητικότητα και ταυτόχρονα προωθούν τις τοπικές ταυτότητες, την κληρονομιά και τις παραδόσεις των εμπλεκόμενων κοινοτήτων. Το Alpine Pearls συνεργάζεται με υπουργεία, παρόχους υπηρεσιών, εταιρείες, άλλους EGTC, καθώς και με περιφερειακούς και εθνικούς οργανισμούς τουρισμού.


ΒΑΡΔΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ (GR)VARDAKEIOS SCHOOL OF HERMOUPOLIS (GR)

Η Βαρδάκειος Σχολή Ερμούπολης είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο με έδρα το νησί της Σύρου στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1872 και εδώ και 150 χρόνια προσφέρει τυπική και μη τυπική εκπαίδευση σε μαθητές με διαφορετικό κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο. Από το 2004 η Σχολή διοργανώνει προγράμματα για ενήλικες που επικεντρώνονται στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, σε βασικές εκπαιδευτικές δεξιότητες και στην ενδυνάμωση του εαυτού. Στην κατεύθυνση αυτή το σχολείο προσφέρει μαθήματα ελληνικής, αγγλικής, ισπανικής, ιταλικής και γαλλικής γλώσσας, καθώς και εργαστήρια που σχετίζονται με τη δημιουργική γραφή, την ιστορία της τέχνης, το σκάκι, τη φωτογραφία, τη χειροτεχνία με ανακυκλωμένα υλικά για ντόπιους και μετανάστες. Από το 2009 η Βαρδάκειος συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα για την εκπαίδευση ενηλίκων και έχει αναπτύξει ένα ισχυρό εθνικό και ευρωπαϊκό δίκτυο οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα. Μέσω αυτών των συνεργασιών η Σχολή συμβάλλει στην ανάπτυξη διαδραστικών εκπαιδευτικών πόρων σχετικά με την ψηφιακή αφήγηση, την εκμάθηση γλωσσών μέσω τρισδιάστατων περιβαλλόντων ή σχετικά με την υγιεινή διατροφή και την πολυεθνική διατροφή. Το έργο Erasmus+, “Healthnic: Υγιεινή και πολυεθνική διατροφή για ένταξη” που συντονίστηκε από τη Βαρδάκειο Σχολή επιλέχθηκε από τον Ελληνικό Εθνικό Οργανισμό, ΙΚΥ, ως ένα από τα έργα βέλτιστης πρακτικής για τα έτη 2014-2017 στον τομέα των στρατηγικών συμπράξεων.


APS POLYGONAL (IT)

POLYGONAL LOGO

Η Polygonal είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εργάζεται στον τομέα της εκπαίδευσης των νέων, της ενδυνάμωσης των ενηλίκων, των ευκαιριών ηλεκτρονικής μάθησης για ψηφιακή αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, εστιάζοντας κυρίως σε δραστηριότητες βάσης που αγκαλιάζουν διαφόρων ειδών ομάδες-στόχους, όπως ηλικιωμένους, ευάλωτους ενήλικες και νέους, κυρίως για επαγγελματικό προσανατολισμό. Ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 2017 από μια άτυπη ομάδα νέων επαγγελματιών που ήθελαν να δημιουργήσουν έναν καινοτόμο κόμβο για νέους σε μια αγροτική περιοχή στα περίχωρα της Ρώμης. Τα πεδία εργασίας του Polygonal σχετίζονται με καινοτόμες πρακτικές στην ψηφιακή εκπαίδευση για την κοινωνική αλλαγή, φροντίζοντας για την ανάγκη όλων εκείνων των ομάδων που ενδέχεται να υποφέρουν από το αγροτικό περιβάλλον – δυσκολίες όσον αφορά στις γεωγραφικές μετακινήσεις καθώς και έλλειψη ευκαιριών συμμετοχής στην κοινωνία στο σύνολό της. Όλες οι δραστηριότητες της Polygonal αποσκοπούν στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων για την οικοδόμηση της αυτοεκτίμησης, των προτύπων αυτονομίας, του πειραματισμού και της ανακάλυψης από τους νέους. Ως εκ τούτου, η Polygonal συνεργάζεται με διαφορετικές ενώσεις νέων, δημιουργώντας διάφορες εκδηλώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με στόχο την ενίσχυση και την ενθάρρυνση της δημιουργικότητας των νέων.


PISTA MAGICA – Associação (PT)

LOGO-PISTA-MAGICA-

Η Pista Mágica είναι ένας πάροχος εκπαίδευσης και κατάρτισης που ειδικεύεται στον τομέα του εθελοντισμού και γεννήθηκε το 2008. Η αποστολή της είναι η “Ενίσχυση του εθελοντισμού ως τρόπου μετασχηματισμού της κοινωνίας και του κόσμου”. Κύριοι στόχοι είναι να συμβάλει στην πλήρη άσκηση του εθελοντισμού: πιο ενημερωμένος, πιο κινητοποιημένος, πιο ικανός και να αλλάξει το πεπαλαιωμένο παράδειγμα αλληλεγγύης που βασίζεται κυρίως στην “καλή θέληση” σε ένα νέο αναδυόμενο παράδειγμα στο οποίο θα πρέπει να προστεθεί η κατάλληλη προετοιμασία για έναν εθελοντισμό που συμβάλλει σε ένα ανθρωπιστικό έργο με αντίκτυπο. Οι κύριες δραστηριότητες που υλοποιούμε είναι: Εκπαίδευση για τον εθελοντισμό- Έρευνα- Εκπαιδευτικά μαθήματα και εργαστήρια- Έλεγχος στη διαχείριση των εθελοντών- Συμβουλευτική σε θεματικούς τομείς της εκπαίδευσης- Ομιλίες για τον εθελοντισμό- Έκδοση βιβλίων για τον εθελοντισμό και εγχειριδίων για τον εθελοντισμό. Παράλληλα, με την ανάπτυξη της Pista Mágica, άρχισαν να παρέχουν υπηρεσίες λειτουργικότητας για τα προγράμματα εθελοντισμού των φορέων και να δοκιμάζουν τον εθελοντισμό ως εργαλείο για τη συνολική προσαρμογή στη χώρα υποδοχής ευάλωτων ομάδων. Ως εκ τούτου, οι κύριες ομάδες-στόχοι της οργάνωσης είναι: φορείς εθελοντισμού (εθελοντές, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, κυβερνητικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα/πανεπιστήμια και διαχειριστές εθελοντών), κοινωνικά ευάλωτα άτομα και η κοινότητα γενικότερα.


ZAVOD MLADINSKA MREZA MAMA (SI)

Mreža MaMa LOGO

Το δίκτυο νεολαίας MaMa είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση-ομπρέλα που συνδυάζει 52 οργανώσεις που λειτουργούν κέντρα νεολαίας ή δραστηριοποιούνται στον τομέα της εργασίας για τη νεολαία στη Σλοβενία. Το δίκτυο MaMa ιδρύθηκε ως μη τυπικό δίκτυο το 2001 με πρωτοβουλία των κέντρων νεολαίας με την προσέγγιση “από κάτω προς τα πάνω”, έτσι δημιουργήθηκε ως απάντηση στις ανάγκες των κέντρων νεολαίας να έχουν μια οργάνωση-ομπρέλα δικτύωσης. Κύριος σκοπός του είναι να συνδέει τα κέντρα νεολαίας και να εκπροσωπεί τα συμφέροντά τους σε σχέση με τον κυβερνητικό τομέα, τους φορείς λήψης αποφάσεων και άλλους ενδιαφερόμενους. Συνεργάζεται τακτικά με τοπικούς και εθνικούς φορείς προκειμένου να δημιουργήσει μέτρα και πολιτικές που θα βελτιώσουν τη θέση των νέων στην κοινωνία. Το δίκτυο MaMa δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας, σύμφωνα με τις ανάγκες των μελών του, αναβαθμίζεται θεματικά και παρέχει διάφορες δραστηριότητες σε τομείς όπου τα μέλη του χρειάζονται τεχνογνωσία.