Κατά τη διάρκεια της διετούς διάρκειας του προγράμματος ” Reactive Youth “, πραγματοποιούνται ποικίλες δραστηριότητες, οι οποίες θα περιγράφονται σε αυτό το τμήμα, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να παρακολουθούν την υλοποίησή τους και να ενημερώνονται για την κατάστασή τους.

Πρώτη διακρατική συνάντηση στην Ισπανία

Η Plataforma del Valle del Tiétar en Transición (PVTT) φιλοξένησε στις 13 και 14 Φεβρουαρίου 2023 την 1η Διακρατική Συνάντηση του προγράμματος Erasmus+ για τη νεολαία “Reactive youth” στο Arenas de San Pedro της Ισπανίας. Εκπρόσωποι από όλους τους εταίρους του έργου συμμετείχαν στην εκδήλωση αυτή ως εναρκτήρια συνάντηση του έργου. Οι διήμερες συνεδριάσεις ήταν αφιερωμένες στην οικοδόμηση της ομάδας της εταιρικής σχέσης και στον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων για τους επόμενους 24 μήνες. Η συνάντηση ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την επεξεργασία της σύντομης πολιτικής για τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τη συμμετοχή των νέων στις αγροτικές περιοχές, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία μιας εργαλειοθήκης για τους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας. Αυτό το εργαλείο για τους επαγγελματίες θα περιλαμβάνει πληροφορίες και κατευθυντήριες γραμμές για τη διεξαγωγή εργαστηρίων με τους νέους με στόχο τη συμμετοχή τους ως ενεργών πολιτών και για τη δημιουργία μιας κοινής οπτικής ταυτότητας κάθε περιοχής, η οποία θα μοιράζεται χάρη σε διαδραστικούς χάρτες που θα αποτελούνται από οπτικοακουστικά στοιχεία για τη φύση, την ιστορία και τον πολιτισμό κάθε περιοχής. Όλοι οι συμμετέχοντες απόλαυσαν την ισπανική φιλοξενία και είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τις πολιτιστικές και φυσικές πτυχές της περιοχής.

Έρευνα για τη συμμετοχή των νέων και την ενεργή δραστηριοποίηση τους

Μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου 2023 οι εταίροι του έργου εκπόνησαν έρευνα τεκμηρίωσης και έρευνα πεδίου στις περιοχές τους σχετικά με τη συμμετοχή των νέων. Από τη μία πλευρά, η ιδέα ήταν να πάρουν συνεντεύξεις και να ανατροφοδοτήσουν τους εμπλεκόμενους στον τομέα της νεολαίας σχετικά με τις ανάγκες, τις προκλήσεις και τις προσδοκίες τους όσον αφορά τη συμμετοχή των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τις περιοχές τους με στόχο τη βιωσιμότητά τους. Στη διαδικασία αυτή συμμετείχαν 52 τοπικές αρχές και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και 158 νέοι από όλες τις περιοχές εταίρους του έργου μέσω συνεντεύξεων, ομάδων εστίασης και ερωτηματολογίων. Από την άλλη πλευρά, η έρευνα αυτή ήταν χρήσιμη για τον εντοπισμό καλών πρακτικών σε εκείνες τις περιοχές των πρωτοβουλιών που έχουν ήδη εφαρμοστεί εκεί για τα θέματα του έργου και για την ενεργό και πολιτική δέσμευση των νέων. Όλα τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας συντέθηκαν σε μία Σύνοψη Πολιτικής που διατίθεται στα αγγλικά και σε όλες τις γλώσσες του έργου, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε στην ενότητα των αποτελεσμάτων αυτού του ιστότοπου και θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη των άλλων αποτελεσμάτων του έργου.

Δεύτερη διακρατική συνάντηση στην Αυστρία

Η 2η διακρατική συνάντηση του έργου ” Reactive youth” ολοκληρώθηκε με επιτυχία με εκπροσώπους από όλες τις χώρες του έργου που συναντήθηκαν στις 14-15 Ιουνίου 2023 στο Werfenweng της Αυστρίας. Σύμφωνα με το σχέδιο υλοποίησης του έργου, η Pista Magica και η Mreža Mama παρουσίασαν το προσχέδιο της Σύνοψης Πολιτικής το οποίο αναπτύχθηκε με βάση την έρευνα που διεξήχθη στις αντίστοιχες αγροτικές περιοχές τους προηγούμενους μήνες. Το Δελτίο Πολιτικής περιέχει βασικά δεδομένα, όπως αριθμητικά στοιχεία, μαρτυρίες νέων, σχόλια των ΤΑ και των ΟΚΠ, καλές πρακτικές για τη συμμετοχή των νέων κ.λπ. που θα επιτρέψουν στις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας σε κάθε περιοχή να λάβουν αποφάσεις για την ανάπτυξη νέων πολιτικών για τη νεολαία στις αγροτικές περιοχές. Το έγγραφο αυτό θα χρησιμοποιηθεί επίσης για την ανάπτυξη της εργαλειοθήκης του έργου για τους εργαζόμενους με νέους, η οποία θα δοκιμαστεί στη διεθνή κατάρτιση στη Σλοβενία τον Ιανουάριο του 2024 και επίσης σε τοπικά εργαστήρια σε όλες τις χώρες εταίρους από τον Φεβρουάριο του 2024 και μετά.